Για την τελειοποίηση του ελέγχου και την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες υγιεινής,  έχει εγκατεστημένο και πιστοποιημένο (ISO 9001:2000 ) Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας.Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή – Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος το οποίο, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του: AGRO 2.1 & 2.2
  • 6/2/2008
    Ο νέος μας δικτυακός τόπος είναι online!