Τοποθεσία – Ιστορικό

    Ο Αγροτικός Συναιτερισμός Ταξιάρχη ιδρύθηκε το 1928 στο χωριό Ταξιάρχης στη Β. Εύβοια. Αρχικά, η κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ήταν η καλλιέργεια καπνού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχοντας σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πελατών του καθώς και το βραβείο ποιότητας των προϊόντων του στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 1932.
Στα επόμενα χρόνια προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής εσωτερικής αγοράς για φρέσκα και μεταποιημένα τρόφιμα, ο Συνεταιρισμός εστίασε τις δραστηριότητές του στην παραγωγή ξηρών και νωπών φρούτων - λαχανικών, δραστηριότητα η οποία του απέφερε βραβείο για την ποιότητα των προϊόντων του το 1984 από το Υπουργείο Γεωργίας.    Ο Συνεταιρισμός

    Από τότε ο Συνεταιρισμός ειδικεύεται στην καλλιέργεια συκεώνων που συνεχώς επεκτείνονται, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη είναι αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής γης ή εκμεταλλευτές αγροτικής γης και ανέρχονται στα 430 μέλη. Ο Συνεταιρισμός είναι από τους παλαιότερους στην ελληνική επικράτεια και έχει καταφέρει να παραμένει πρωτοπόρος σε σχέση με άλλους συνεταιρισμούς. Αποτελεί έναν από τους καλύτερα οργανωμένους συνεταιρισμούς, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των παραγωγών, οι οποίοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνεταιρισμού βασικός σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ισότιμη συνεργασία και η αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους μέσω μιας συνιδιοκτήτης δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
Αναπτύσσοντας περαιτέρω τον βασικό σκοπό του Συνεταιρισμού τα μέλη του μέσω της διοίκησής του, έχουνε ως διακυρηγμένο στόχο της δράσης τους τα εξής:

 • Την προώθηση του Συνεταιρισμού, την προώθηση της διανομής και κατανάλωσης ξερών σύκων στη Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Την εκμετάλλευση των υποπροϊόντων και παραγώγων των σύκων
 • Τη εγγύηση διανομής της ποσότητας της ετήσιας παραγωγής και την καταβολή κάθε προσπάθειας για τη συνεχή αύξηση της διατιθέμενης ποσότητας
 • Την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις θρεπτικές αξίες, τις συνταγές χρήσης και τις γαστρονομικές απολαύσεις των ξηρών σύκων
 • Την ανάπτυξη πολυεπίπεδων συνεργασιών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς με νέα προϊόντα και υποπροϊόντα των σύκων
 • Ανάπτυξη σε νέες αγορές με προβολή των λευκών ξηρών σύκων
Για την επίτευξη του συνόλου των στόχων του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων και ειδικότερα των σύκων, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδείων καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.Ενδεικτικά τέτοιες δραστηριότητες είναι:

 • Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό
 • Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων μέσω της ομάδας παραγώγων
 • Η εκτέλεση εγγυωβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας
 • Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη του, καταναλωτικών αγαθών
 • Η άσκηση αγροτικής πίστης
 • Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του
 • Η παροχή συναιτεριστικής εκπαίδευσης
 • Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών
 • Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών και του βιοτικού τους επιπέδου

 • 6/2/2008
  Ο νέος μας δικτυακός τόπος είναι online!
1204324304.jpg
1204324325.jpg
1204324348.jpg
1209516615.jpg